โละการ์ดขุด 1,000 บาทประกันใจ 30 วัน

Graphic Card สภาพดีไม่เคยโดนฝนโดนแดด ตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยปิดเครื่อง ทำงานตลอด วิ่งเร็วเหมือนม้า ราคาพาราเซตตามอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.