0

ขายเมนบอร์ดประกันตลอดอายุยุง ถ้ายุงตายถือว่าประกันหมด

เมนบอร์ดไม่มีกล่องแกะมานั่งมอง ยังไม่ได้ลองเสียบ อุปกรณ์หาย ขายเพราะจำเป็น เน้นรับกับมือ อย่าถือเรื่องประกัน