โปรจัดหนัก Acer x Intel Commart – Summer WOW Sale 2-5 Mar’23 ไปว้าวกันที่บูธเอเซอร์