Intel ทุ่มเงิน 50 ล้านดอลล่าร์ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรับมือโรคระบาดทั่วประเทศ พร้อมต่อสู้กับไวรัสโคโรนา

อินเทลประกาศเพิ่มทุนอีก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับโรคระบาด และต่อสู้กับไวรัสโคโรนา ด้วยการเร่งการเข้าถึงเทคโนโลยี  ณ จุดดูแลผู้ป่วย เร่งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเข้าถึงการเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา โดยเงินจำนวนนี้จะถูกจัดสรรให้กับกองทุนด้านนวัตกรรมที่ขอรับการสนับสนุนด้านการเงิน ผู้เชียวชาญ หรือทรัพยากรของอินเทลไปใช้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในทันที ซึ่งก่อนหน้านี้อินเทลได้เคยบริจาคเงิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ในช่วงวิกฤตที่ยากลำบากเช่นนี้

“ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวงในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 อินเทลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะเร่งสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะมาต่อกรกับโรคระบาดนี้ให้ได้ และจะสนับสนุนการคิดค้นทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมเพื่อเผชิญหน้ากับวิกฤติครั้งต่อไปได้ดียิ่งกว่าเดิม เราหวังว่าการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือเทคโนโลยี จะช่วยเร่งรักษาชีวิตและขยายการเข้าถึงบริการต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่คนทั่วโลกในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้” บ็อบ สวอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอินเทลกล่าว

 

เงินทุนนี้จะใช้ในด้านใดบ้าง: อินเทลจะสมทบเงินทุนประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนโครงการเตรียมความพร้อม และรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของอินเทล (Intel COVID-19 Response and Readiness Initiative) และโครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ (Intel Online Learning Initiative) โดยในโครงการเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของอินเทล จะมอบเงินทุนนี้ให้แก่ ลูกค้าธุรกิจและพาร์ทเนอร์ เพื่อเร่งการสนับสนุนความก้าวหน้าด้านการวินิจฉัยโรค การรักษา และการพัฒนาวัคซีน รวมทั้งมุ่งยกระดับเทคโนโลยีต่างๆ เช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และการส่งมอบบริการจาก Edge สู่คลาวด์ เป็นต้น โดยในโครงการนี้อินเทลจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางผู้ผลิตและ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์ ให้สามารถเพิ่มเทคโนโลยีและโซลูชันส์ที่โรงพยาบาลจะต้องใช้สำหรับวินิจฉัยโรค และการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งโครงการนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายภายในอุตสาหกรรมและเร่งยกศักยภาพ ความสามารถและนโยบายของทั่วโลกให้รับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้ และในอนาคตข้างหน้าได้ ผ่านความเชี่ยวชาญของอินเทลในด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสุขภาพและชีววิทยาศาสตร์

 

โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาออนไลน์ของอินเทล (Intel Online Learning Initiative) จะให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและพันธมิตรทางธุรกิจในด้านการศึกษา เพื่อช่วยนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนเทคโนโลยีให้มีอุปกรณ์และสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ได้ โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนรัฐบาลในระดับชุมชนเพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ (PCs) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือสำหรับระบบการเรียนการสอนจากที่บ้านพร้อมความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อ ทั้งนี้โครงการสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ของอินเทล เกิดจากคำมั่นสัญญาที่อินเทลมีให้เสมอมา ในด้านการยกระดับการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยโครงการนี้จะเริ่มต้นทันทีในภูมิภาคที่มีความต้องการมากที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา และจะขยายไปทั่วโลกต่อไป

 

นอกจากนี้อินเทลยังจัดสรรเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับกองทุนด้านนวัตกรรมตามคำแนะนำของพาร์ทเนอร์จากภายนอก หรือโครงการบรรเทาทุกข์ที่ริเริ่มโดยพนักงานของอินเทลเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นในชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่เช่น

 

  • อินเทลได้ทำงานร่วมกับสภาวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม และสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศนานาชาติ ณ นครไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย เพื่อใช้โซลูชันส์ของเซิร์ฟเวอร์และเครื่องลูกข่ายของอินเทลสำหรับเร่งการตรวจหาโรคโควิด-19 ให้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลง รวมถึงช่วยเรียงลำดับจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงระบาดวิทยา และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการจำแนกลำดับความเสี่ยงของผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวร่วมด้วย นอกจากนี้อินเทลยังร่วมมือกับสมาคมบริษัทผู้พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ (National Association of Software and Service Companies: NASSCOM) ของประเทศอินเดีย ในการสร้างอีโคซิสเต็มของแอปพลิเคชัน และระบบการจัดการเบื้องหลัง (Back end) ประเภทมัลติคลาวด์ เพื่อใช้วินิจฉัยโรคโควิด-19 ในระดับประชากร และคาดการณ์การระบาดล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมของบริการด้านสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้น
  • แพลตฟอร์ม Sickbay™ ของ Medical Informatics Corp. (MIC) ได้ใช้เทคโนโลยีของอินเทลในการสร้างโซลูชันส์ที่สามารถเปลี่ยนเตียงธรรมดาให้กลายเป็นเตียง ICU เสมือน (Virtual ICU) ได้ในระยะเวลาไม่กี่นาที เพื่อช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยดูแลผู้ป่วยวิกฤติ จากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสัมผัสผู้ป่วย หรือช่วยขยายความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงพยาบาล Houston Methodist ได้นำระบบ vICU ของ Sickbay มาเริ่มใช้ภายในโรงพยาบาลโดยใช้เวลาในการเตรียมการเพียงหนึ่งวันเท่านั้น สามารถช่วยกระดับการเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ผ่านระบบเสมือน เจ้าหน้าที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้โดยปราศจากความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยในห้อง ICU (ชมวิดีโอห้อง ICU เสมือนใน โรงพยาบาล และ Houston Methodist Deploys Medical Informatics Corp.’s Sickbay Platform (B-Roll)
    Video ที่ 1, Video ที่ 2
  • ในประเทศอังกฤษ อินเทลได้ร่วมมือกับบริษัท Dyson และบริษัท TTP ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการแพทย์ เพื่อจัดทำแผงวงจร FPGAs สำหรับเครื่องช่วยหายใจ CoVent ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองคำร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษ เครื่องช่วยหายใจนี้ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับเตียงได้ ทั้งนี้ยังอยู่ในระหว่างรออนุมัติทางกฎหมาย

ทำไมถึงเป็นสิ่งสำคัญ: เทคโนโลยีของอินเทลอยู่ภายในผลิตภัณฑ์และบริการสำคัญต่างๆ ที่สังคมโลก รัฐบาล และองค์กรด้านสุขภาพจำเป็นต้องพึ่งพาในทุกๆ วัน พวกเราหวังว่าการแบ่งปันความรู้ ความเชียวชาญ ทรัพยากร เทคโนโลยี และทรัพยากรบุคคลที่อินเทลมีอยู่ เพื่อช่วยกันรักษาและยกระดับชีวิตของผู้คนได้ ท่ามกลางความท้าทายอันใหญ่หลวงที่โลกเผชิญอยู่ในขณะนี้ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และพัฒนากลยุทธ์ รวมถึงนวัตกรรมรูปแบบใหม่จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้

การช่วยเหลือในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาจนถึงปัจจุบัน: โครงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีครั้งนี้ต่อยอดมากจากการบริจาคเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทางอินเทลมอบให้กับชุมชนท้องถิ่นในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งการบริจาคครั้งนั้นเราได้มอบ ถุงมือ หน้ากากอนามัย และเครื่องมือที่จำเป็นทางการแพทย์เป็นจำนวน 1 ล้านชิ้น โดยแบ่งเป็นเงินจำนวน 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รับมอบจากมูลนิธิอินเทล (Intel Foundation) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชุมชนท้องถิ่น และอีก 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริษัทอินเทล และบริษัทในเครือทั่วโลก

การช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม: ก่อนหน้านี้มีการประกาศความร่วมมือระหว่างอินเทล เลอโนโว่ และสถาบันวิจัยจีโนมิกส์ (BGI Genomics) ในกรุงปักกิ่ง เพื่อเร่งการวิเคราะห์ลักษณะจีโนมของเชื้อไวรัสโคโรนา อีกทั้งอินเทลยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก XPRIZE Pandemic Alliance ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก ของอินเทลและบริษัทอื่นๆ เพื่อผลักดันความร่วมมือและพัฒนาโซลูชันด้านนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้

เกี่ยวกับ Intel

Intel (Nasdaq: INTC) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการพลักดันเทคโนโลยีในระดับโลก ซึ่งช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในระดับโลก เติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อินเทลได้รับแรงบันดาลใจจากกฎของมัวร์ เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการออกแบบและการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดของลูกค้า ด้วยการฝังความชาญฉลาดให้ระบบคลาวด์ เครือข่าย Edge และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด เราได้ปลดปล่อยศักยภาพของข้อมูลเพื่อเปลี่ยนธุรกิจและสังคมให้ดีขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมของ Intel ให้ไปที่ newsroom.intel.com และ intel.com

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *