64

ดาวน์โหลด Driver ตัวล่าสุดที่ออกมาเพื่อ RX 480 สำหรับ Win7/8.1/10 64 bit

32

ดาวน์โหลด Driver ตัวล่าสุดที่ออกมาเพื่อ RX 480 สำหรับ Win7/8.1/10 32 bit

64n

ดาวน์โหลด Driver ตัวล่าสุดที่ออกมาเพื่อ GTX 1080/1070 สำหรับ Win7/8.1/10 64 bit

32n

ดาวน์โหลด Driver ตัวล่าสุดที่ออกมาเพื่อ GTX 1080/1070 สำหรับ Win7/8.1/10 32 bit

it-reborn