ฝนเทียมไทยของในหลวงภูมิพล จะช่วยกอบกู้จอร์แดนจากวิกฤตขาดแคลนน้ำ

จอร์แดนเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหาฝนแล้งมาอย่างยาวนาน ทว่า ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะมีการใช้เทคโนโลยีฝนเทียมของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงคิดค้นขึ้นเป็นบุคคลแรกใน พ.ศ. 2504 ซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการทำให้เมฆรวมตัวกัน ด้วยการโปรยสารบางชนิดเช่น เกลือ ลงไปเป็นแกนกลางในการรวมตัวกันของเมฆ และทำให้เมฆมีขนาดใหญ่และหนาแน่นมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝน รวมถึงทำให้ช่วงเวลาที่ฝนตกยาวนานขึ้น

Mohammad Samawi ผู้อำนวยการทั่วไปของ Jordan Meteorological Department กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในสังกัดสหประชาชาติ (UN) ถือว่าการขาดแคลนน้ำถือเป็นปัญหาสำคัญอันดับแรกในด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะจำกัดการพัฒนาประเทศในระยะยาว และจอร์แดนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ขาดแคลนน้ำอันดับต้นๆ ของโลก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เทคโนโลยีนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของจอร์แดนได้

ในปัจจุบัน จอร์แดนมีน้ำจืดเพียงพอเลี้ยงประชากรเพียงแค่ 3 ล้านคนต่อปีเท่านั้น ในขณะที่จำนวนประชากรในประเทศมีถึง 10 ล้านคน ก่อนหน้านี้ใน พ.ศ. 2532 และ พ.ศ. 2538 จอร์แดนได้เคยพยายามทำฝนเทียมมาแล้ว แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ประเทศไทยอนุญาตให้จอร์แดนนำเทคนิคนี้ไปใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งขั้นตอนการทำฝนเทียมนี้ กองทัพอากาศของจอร์แดน รวมถึงกระทรวงชลประทานและกระทรวงเกษตรกรรมของจอร์แดนจะเป็นผู้รับผิดชอบ

Source : www.incarabia.com

it-reborn
Facebook Comments